TRƯỜNG MẦM NON BANH TRACH – NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN.

TRƯỜNG MẦM NON BANH TRACH  – NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN.

Trường mầm non Bành trạch được thành lập từ năm 2006 với 10 điểm trường và thuộc vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.